A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Godło RP
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 1325
W tym miesiącu: 47288
Wszystkich: 4574507

XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
„BUDOWNICTWO O ZOPTYMALIZOWANYM POTENCJALE ENERGETYCZNYM”

     W dniach 2 – 4 grudnia 2015r., Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej zorganizowała XII Międzynarodową Konferencję Naukowo – Techniczną „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. W konferencji uczestniczyło ponad 50 osób, wśród nich przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych oraz uczelni z kraju i zagranicy (m.ni. z Rosji i Ukrainy) a także studenci.
     Tematyka wystąpień podczas sesji 2 grudnia 2015r. dotyczyła: analizy parametrów fizykalnych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie wymagań budownictwa niskoenergetycznego, oszczędności energii w budynkach pasywnych, innowacyjnych rozwiązań systemów dociepleń przegród zewnętrznych, badań w zakresie racjonalizacji zużycia energii w systemach ogrzewania promiennikowego, badań układów ogrzewania konwekcyjnego z zastosowaniem pasywnych systemów wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, racjonalizacji lokalnych systemów dwufunkcyjnych przygotowujących ciepło na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, doskonalenia urządzeń pneumatycznego załadunku pelletów, analizy parametrów geometrycznych i kinematycznych przepływu turbulentnego powietrza w dużych przestrzeniach, doskonalenia działania central wentylacyjnych pod kątem odzysku ciepła z obiegu chłodniczego, poprawy efektywności działania kolektorów słonecznych w budownictwie energoefektywnym, problemu korozji chemicznej w stalowym budownictwie szkieletowym, ciepłochłonności podłóg w budownictwie zrównoważonym, możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków dzięki odpowiedniemu zastosowaniu osłon przeciwsłonecznych oraz wyrobów chemii budowlanej wykorzystujących nanosrebro.
     Druga część konferencji, w dniach 3 – 4 grudnia 2015r. odbyła się w Wielogłowach i Nowym Sączu, i była współorganizowana przez producenta okien dachowych – firmę FAKRO. W dniu 3 grudnia 2015r. uczestnicy konferencji gościli w zakładzie produkcyjnym firmy WIŚNIOWSKI w Wielogłowach, gdzie mogli zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi zastosowanymi w systemach bram garażowych, przemysłowych, drzwi aluminiowych oraz ogrodzeń. Wysłuchali prelekcji dotyczącej profilu działalności firmy i nowotarskich rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych stosowanych w procesie produkcji, a także poznali wybrane procesy na liniach technologicznych. Zaprezentowane tam i omówione nowoczesne produkty, wykorzystujące różnorodne rozwiązania ograniczające straty ciepła, odpowiednio wpisały się w tematykę konferencji, ukierunkowaną na propagowanie energooszczędnych rozwiązań dla budownictwa. Szczególne zainteresowanie uczestników konferencji zwróciły opracowane przez Firmę WIŚNIOWSKI energooszczędne systemy drzwiowe, a także bramy garażowe o parametrach izolacyjnych pozwalających na zminimalizowanie strat ciepła przy zachowaniu niewielkiej grubości przegrody.
     Dnia 4 grudnia 2015r. uczestnicy konferencji uczestniczyli wykładach i prezentacjach na terenie firmy FAKRO w Nowym Sączu. Prezentowane treści w głównej mierze dotyczyły nowych standardów i rozwiązań konstrukcyjnych produkowanej tam stolarki okiennej, przewidzianych dla budownictwa energooszczędnego, pasywnego i zrównoważonego. W szerokim asortymencie rozwiązań konstrukcyjnych produktów Firmy FAKRO i opracowywanych produktach jednym z nadrzędnych kryteriów jakości wyrobów są ich walory energooszczędne. W poszukiwaniach tych zakłada się możliwości efektywnego wykorzystania stolarki dachowej do doświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym, zyski energii promieniowania słonecznego i minimalizację strat ciepła. W tym kontekście bardzo istotnym jest m.in. właściwy montaż okien, minimalizujący efekt liniowego mostka cieplnego. W rozwiązaniach swych Firma oferuje również rozwiązania minimalizujące nadmierne zyski ciepła promieniowania słonecznego w okresie letnim, które mogą przyczyniać się do nadmiernego zapotrzebowania na energię wynikającą z potrzeby chłodzenia pomieszczeń.  Zaprezentowany został proces produkcji okien dachowych, ze zwiedzaniem linii produkcyjnych oraz laboratorium sprawdzającego jakość wyrobów. Wymienione walory rozwiązań konstrukcyjnych okien i innych wyrobów odpowiadały tematyce przewodniej konferencji.
     Konferencji towarzyszyła wystawa producentów oferujących wyroby dla budownictwa: Arsanit, Schöck, Termoorganika oraz czasopism (Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, Izolacje, Rynek Instalacyjny, Materiały Budowlane, Świat Szkła) zamieszczających artykuły związane z budownictwem energooszczędnym.

Więcej zdjęc w Galerii zdjęć


Biuro Dziekana:
ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 40
biuro.dziekana.wb@pcz.pl

STUDIA STACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 31
studentdziekanat@bud.pcz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

ul. Akademicka 3
42-218 Częstochowa
Poland
+48 34 325 09 30
studentdziekanat@bud.pcz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, biuro.dziekana.wb@pcz.pl